Kursets innhold:

 

- Grunnleggende teoretisk og praktiske kirurgiske ferdigheter.

- Teknikker for sår og kuttskader

- Suturteknikker og suturmatrialer, riktig teknikk, forberedelse, undersøkelse og evaluering.

- Behandling av ulike typer sår/ kutt.

- Lokal bedøvelse/ ledningsanestesi

Tid: 6 timer