Nytt spennede samarbeid på mediatrening!

Vær forberedt på mediahåndtering når hendelser skjer i din bedrift

Gjennom praktiske øvelser og intervjuer på kamera trener vi på å gi gode intervjuer som er relevante for din forretnings- og arbeidssituasjon. Vi hjelper deg med å forberede organisasjonen din til å håndtere media og utvide verktøykassen med tips og praktiske råd.

Formålet med denne opplæringen er å lære effektive måter å få ut ditt viktige budskap i en beredskaps-situasjon.

Vår leveranse i detaljer : 

Forstå dagens medievirkelighet .
Rollespilløvelser som er tilpasset operasjonelt, taktisk eller strategisk responsnivå.
Dynamikken mellom media og sosiale medier. Slik bruker du relevante kanaler til ditt beste, som betjener din hensikt og agenda.
Hvordan forberede seg på det uventede?                                                                                             Praktiske øvelser foran kamera med individuell tilbakemelding og teori                                                Tips om hvordan du bruker bedriftens egne kommunikasjonskanaler optimalt i en krise.


- Vi kan støtte og overvåke selskaper i å utarbeide holdings uttalelser og vanlige spørsmål og svar

- Vi tilbyr også operativ støtte og bistår selskaper i utførelsen av mediehåndtering.

Media training is delivered in cooperation with Margrethe Vika from Vika/Forus.

Total Safety introducing TOTALCare - Next of Kin Management

TOTALCare will provide support to:

  • Next of Kin reaching out via telephone in search of information about the crisis

  • Next of Kin travelling to designated crisis reception center for stand by

  • Evacuees arriving to designated crisis reception center

The Total Safety vision is to walk our clients to the top by providing excellence in all our services and assist our clients in developing sustainable and robust emergency response organizations. Our assignment is to ensure our clients are well prepared to handle any crisis at any time at any location.

We support our clients with strategic and tactical emergency response training, organize practical and psycosocial support for evacuees and Next of Kin in a crisis on site. We also organize client specific events to raise safety awareness, skills and knowledge in the work force.

All our activities are based on three core values, which defines our engagement: We are highly committed to support our clients towards success and to deliver excellent services. We are courageous in our moves and make continuous efforts to development our business relations. Our personnel are highly skilled and experienced professionals, and we are confident our clients always get the best service delivery possible.

We organize our activities in a line of tree different concepts:
TOTALTraining, TOTALCare and TOTALEvent.

ELU - blir til RAYVN, med global satsning

Salcon Berhad has today signed an agreement with Norwegian companies Total Safety AS and Enovate AS in conjunction with a significant capital investment in Rayvn AS. The investment will help finance continued international expansion of the Incident Management Solution Rayvn – previously known as the Emergency Log Unit (ELU). ELU was originally developed by Enovate and Total Safety. All IP and other related rights have been transferred to Rayvn AS.

Salcon Berhad is a publically listed Malaysian company with a substantial operation in the South-East Asia region. Salcon Berhad has a solid financial base that will serve as significant support for Rayvn as the company expands internationally.

Rayvn will be headed by Henrik von Schlanbusch as CEO from its main office in Bergen, Norway. Rayvn will have subsidiaries with offices in Jonava, Lithuania and in New York, USA.

As a result of this agreement, CEO Henrik von Schlanbusch will from Monday be in New York to support the establishment of the company´s subsidiary in New York that will be headed by John Williams.

Norwegian technology receives significant investment from the Malaysian publicly listed company Salcon Berhad.
The capital will be used for further development and global growth.

Tilbakemelding for vår beredskap leveranse hos Apply Sørco

 

"Apply Sørco inngikk en avtale med Total Safety i august 2016. I løpet av høsten 2016 har vi i regi av Total Safety gjennomført opplæring og trening av beredskapsledere, loggere, HR/pårørende kontakter og strategisk ledelse inkl. mediahåndtering. Vi har forbedret vårt beredskapsplanverk og har gjennomført flere øvelser med assistanse fra Total Safety. Vi opplever at Total Safety har meget god kompetanse og erfaring til å gjennomføre krevende og realistiske scenarier for uønskede hendelser og skadeomfang, henvendelser fra pårørende og media samt effektiv kommunikasjon både internt og eksternt mot kunder og underleverandører.

Etter at vi installerte ELU software for beredskap- og krisehåndtering har vi fått en effektiv måte å varsle ulike team i vår beredskapsorganisasjon samt et godt verktøy til å håndtere hendelser. ELU gjør at alle involverte parter i beredskapsarbeidet raskt og effektivt får status på utviklingen i hendelsen samt hvilke tiltak som iverksettes. Muligheten til å koble seg opp mot ELU både via web og app gir økt fleksibilitet og at en lettere kan bidra i beredskapsarbeidet selv med stor geografisk spredning av ansatte og ledelse. Pårørendesenteret i ELU software har gitt oss nye muligheter til å sikre en god håndtering av pårørende beredskap.

Alle som er involvert i beredskapsarbeidet i Apply Sørco opplever at treningen og øvelsene sammen med Total Safety har skapt en økt trygghet til å håndtere sin rolle i beredskapsarbeidet men også et bedre  samspill mellom de ulike teamene i beredskapsorganisasjonen. Apply Sørco har i dag en beredskapsorganisasjon som er bærekraftig.  Det er stor grad av engasjement og dedikasjon, noe som gjør at alle bidrar mot et felles mål og en proaktiv beredskapshåndtering."

 

Best regards
Astrid Aadnøy
VP HSE & QA

Agreement with Salcon Petroleum Services

Total Safety is exploring new markets and have recently signed an agreement with Salcon Petroleum Services (SPS) in Malaysia. Salcon will assist Total Safety in promotion and sales of our software, ELU - Emergency Log Unit (www.logunit.com), in Malaysia and the Asia Pacific territory. ELU is developed with an international perspective in mind. Total Safety and business partner Enovate will spend time with Salcon and clients in November. We are looking forward to fruitful and inspiring collaborations with our new business partner in Malaysia.

 

New contract for Total Safety

Eirik Lima, Vice President HR & HSEQ in TCO, and Rune Aadnøy, CEO in Total Safety

TCO takes emergency preparedness seriously and makes great efforts in building and maintaining sustainable HSE culture in the company. Being well prepared to handle a potential crisis is top priority in TCO. All roles are due for training: Emergency Response Managers, Loggers, HR personnel and Next of Kin call handler team. Total Safety has signed a long term contract with TCO and look forward to the best collaborations with our new client. 

Great feedback from a great company ( Oceaneering )

Oceaneering-Logo-302C-2-640x265.png

To be prepared for the unthinkable to happen requires competence, skills and ownership of those involved in the company’s emergency preparedness organization. Oceaneering have put down significant efforts to have a robust and effective emergency preparedness system to manage the operations we are involved in.

Together with several other companies we agreed to participate in an emergency preparedness exercise held and managed by Total Safety. Total Safety took great ownership in the planning phase of the exercise and coordinated the events to take place in the actual exercise in a good manner. 

During the exercise our emergency response team was put to the test for five hours. The sequences of events that took place were very realistic. Messages given to us by clients, media and Next of Kin were all planned and performed by Total Safety. Oceaneering was very pleased to see how realistic Total Safety was able to make this exercise.

Follow up after the exercise was managed well. Total Safety took part in, and gave us valid feedback to help us constantly improve areas within our emergency preparedness where we may see the need to improve. We have annual continual plans to drill our emergency preparedness organization, and we can strongly recommend having emergency drills in cooperation with Total Safety

 

Ole-Christian Fjeld

Regional HSE Manager Norway

OCEANEERING

 

Ny kontrakt for Total Safety

Total Safety signerer avtale med teknologiselskapet TCO om å bygge opp og vedlikeholde en bærekraftig beredskapsorganisasjon i selskapet. TCO har stort fokus på å forankre en tydelig beredskapskultur i selskapet og vil sammen med Total Safety utdanne og trene alle nødvendige roller og funksjoner. TCO valgte også ELU ( www.logunit.com  ) som selskapets styringssystem for krisehåndtering. Vi ser frem til et spennende samarbeid. 

Fullskala beredskapsøvelse

Total Safety gjennomførte 17.08 er fullskala beredskapsøvelse for Ocean Installer, Solstad Shipping og Oceaneering. Øvelsen hadde som målsetting og trene alle nivå i de ulike beredskapsorganisasjonene, samt interaksjon mellom selskapene og samhandling med over 10 partnere i flere land.

Det ble et stort læringsutbytte av øvelsen for alle involverte selskaper.  Det er svært inspirerende for vår stab i  i Total Safety å planlegge og gjennomføre øvelser med selskaper som tar beredskap på alvor . Vi ser frem til videre spennende samarbeide.