New contract with Apply Sørco

Total Safety har I dag signert en treårsavtale med Apply Sørco . Dette er en langsiktig avtale om å bistå Apply Sørcos HMS avdeling i å bygge opp og sikre kvalitet i selskapets totale beredskapsorganisasjon.

Leveransen inneholder foruten kurs og opplæring på Level 2 og Level 3, beredskapssoftwaren Emergency Log Unit (ELU). ELU er et krisehåndteringsverktøy utviklet i samarbeid mellom Total Safety og Enovate.

Verktøyet er et skybasert dashboard for sanntidshåndtering av hendelser. Det lar beredskapsorganisasjonen raskt kalle inn personell, i tillegg til å støtte håndteringen av uønskede hendelser.

Vi ser at flere og flere selskaper velger å bruke ELU både på grunn av pris, men ikke minst fordi det er utviklet med et brukergrensesnitt som er enkelt og intuitivt å bruke, noe som har vært en av ELUs viktigste suksessfaktorer.

Les mer om ELU her: http://logunit.com

 

På bildet: Rune Aadnøy, CEO Total Safety og Astrid Aadnøy Vice President HSE&Q at Apply Sørco AS

Nikola Andelic