Bærekraftig beredskapsorganisasjon

Total Safety har startet arbeidet sammen Apply Sørco om å bygge opp en bærekraftig beredskapsorganisasjon i selskapet. Mange roller og funksjoner skal trenes, som Beredskapsledere , HR, Pårørendesenter, Loggere og ikke minst selskapets strategiske ledelse med media. Apply Sørco har valgt å bruke ELU som sitt styringssystem for beredskap, der der gjennom applikasjonen kan varsle og samhandle med nødvendige parter under en aksjon. 

Nikola Andelic