Tilbakemelding for vår beredskap leveranse hos Apply Sørco

 

"Apply Sørco inngikk en avtale med Total Safety i august 2016. I løpet av høsten 2016 har vi i regi av Total Safety gjennomført opplæring og trening av beredskapsledere, loggere, HR/pårørende kontakter og strategisk ledelse inkl. mediahåndtering. Vi har forbedret vårt beredskapsplanverk og har gjennomført flere øvelser med assistanse fra Total Safety. Vi opplever at Total Safety har meget god kompetanse og erfaring til å gjennomføre krevende og realistiske scenarier for uønskede hendelser og skadeomfang, henvendelser fra pårørende og media samt effektiv kommunikasjon både internt og eksternt mot kunder og underleverandører.

Etter at vi installerte ELU software for beredskap- og krisehåndtering har vi fått en effektiv måte å varsle ulike team i vår beredskapsorganisasjon samt et godt verktøy til å håndtere hendelser. ELU gjør at alle involverte parter i beredskapsarbeidet raskt og effektivt får status på utviklingen i hendelsen samt hvilke tiltak som iverksettes. Muligheten til å koble seg opp mot ELU både via web og app gir økt fleksibilitet og at en lettere kan bidra i beredskapsarbeidet selv med stor geografisk spredning av ansatte og ledelse. Pårørendesenteret i ELU software har gitt oss nye muligheter til å sikre en god håndtering av pårørende beredskap.

Alle som er involvert i beredskapsarbeidet i Apply Sørco opplever at treningen og øvelsene sammen med Total Safety har skapt en økt trygghet til å håndtere sin rolle i beredskapsarbeidet men også et bedre  samspill mellom de ulike teamene i beredskapsorganisasjonen. Apply Sørco har i dag en beredskapsorganisasjon som er bærekraftig.  Det er stor grad av engasjement og dedikasjon, noe som gjør at alle bidrar mot et felles mål og en proaktiv beredskapshåndtering."

 

Best regards
Astrid Aadnøy
VP HSE & QA