Kursets innhold:

- Øyets normale anatomi

- Undersøkelsesmetoder ved skader og sykdommer i fremre øyeansnitt

- Kontaktlinse problemer

- Bruddskader i øyehulen

- Bløtdelsskader utenfor/utenpå øyeeplet Bløtdelsskader på øyeeplet uten perforasjon

- Perforasjon av øyeeplet uten fremmedlegeme Fremmedlegemet på / inne i øyet

- Øyeskader fremkalt av kjemikalier

- Brannskader i øyeregionen

- Strålingsskader

- Øyeplager ved bruk av dataskjerm

- Øyetrykket

- Førstehjelp ved øyeskader

- Skal pasienten sendes i land?

- Øyemedikamenter

- Aktuelle hjelpemidler

- Demonstrasjon av undersøkelsesutstyr

- Praktiske øvelser i øyeundersøkelse

- Øvelse i fjerning av fremmedlegemer

Tid: 6timer