Total Care tilbyr bedrifter og organisasjoner en helhetlig tjeneste for håndtering og kontakt med pårørende under en krise. Total Care består av en vaktordning som er tilgjengelig 24/7, og kan på kort varsel opprette et pårørendesenter  som håndterer kommunikasjon og oppfølgingen av de pårørende, på vegne av din bedrift. I tillegg tilbyr Total Care også mottakssenter. Her etablerer vi en felles møteplass på et hotell, der pårørende får mulighet til å møte opp og få samtale og oppfølging av kvalifisert personell.

Weatherford-Total-Safety-Industrivern-scenario-LOW.jpg
 

Total Care tilbyr

Callcenter

Weatherford-Total-Safety-Industrivern-scenario-LOW.jpg

  • Tilgjengelig 24/7 på eget VIP-nummer for våre kunder

  • Oppretter kontakt med kriseledelsen for å få nødvendig informasjon om hendelsen

  • Oppretter et Call center for å håndtere all kommunikasjon med pårørende

  • Dokumentasjon av alle inngående og utgående samtaler

  • Kvalifisert personell med lang erfaring i samtale med mennesker i krise

Vakt-tjenesten er lokalisert i Total Safety sine kontorer. Pårørendesenteret blir opprettet umiddelbart etter at kunde varsler oss og ber om vår assistanse. Pårørendesenteret er i aktivitet så lenge dette er ønskelig for kunden. Hvilke tjenester Total Care yter i den konkrete situasjonen bestemmes i samarbeid med bedriftens ønsker og behov.

Pårørende, og andre aktuelle aktører kan kontakte pårørendesenteret via telefon. Pårørendesenteret vil kun gi ut informasjon som er frigitt av bedriften. Alle henvendelser blir håndtert av et kvalifisert og profesjonelt team.

Total Safety er forberedt på å håndtere de fleste ulike scenarier og situasjoner. Alle på teamet deltar i obligatorisk undervisning og øvelser som skjer fast i løpet av året. Teammedlemmer skal kunne tilgjengelige innen 2 timer etter at de har mottatt varsel.

Pårørendesenteret registrerer kontaktinformasjon til de pårørende de er i kontakt med, og deler “offentliggjort” informasjon med pårørende. Teamets viktigste oppgave er likevel å gjøre det ytterste for å sikre at den som ringer har erfaring med å bli hørt, forstått og støttet.Pårørendehåndtering

Total_safety__DSC0005.jpg

Etter bestilling fra kunde oppretter vi et Reception center på hotell i nærhet til den aktuelle hendelsen. Senteret er et møtepunkt for pårørende som ønsker å reise til sted for å holde seg oppdatert om hendelsen, og situasjonen i forhold til deres nærmeste. Her vil de bli møtte av kvalifiserte personell og et profesjonelt kriseteam.

Vårt personell har lang erfaring i møte og samspill med personer i nød. Pårørende kan få gode muligheter for samtale, og hjelp i forhold til bearbeiding av sorg m.m. Representanter fra vårt team er også klare til å støtte pårørende i besøk på sykehus og også foreta hjemmebesøk, om nødvendig. Eventuelle behov for samtale / ritualer i forhold til den enkeltes trosgrunnlag, og kulturelle bakgrunn vil også bli tatt hensyn til.Quisque iaculis facilisis lacinia. Mauris euismod pellentesque tellus sit amet mollis.
— Hope K.