Total Care tilbyr bedrifter og organisasjoner en helhetlig tjeneste for håndtering og kontakt med pårørende under en krise. Total Care består av en vaktordning som er tilgjengelig 24/7, og kan på kort varsel opprette et pårørendesenter  som håndterer kommunikasjon og oppfølgingen av de pårørende, på vegne av din bedrift. I tillegg tilbyr Total Care også mulighet for mottakssenter. Her etablerer vi en felles møteplass på et hotell, der pårørende får mulighet til å møte opp og få samtale og oppfølging av kvalifisert personell.

 

Total Care tilbyr

Pårørendesenter

Weatherford-Total-Safety-Industrivern-scenario-LOW.jpg

  • Tilgjengelig 24/7 på eget VIP-nummer for våre kunder

  • Oppretter kontakt med kriseledelsen for å få nødvendig informasjon om hendelsen

  • Opprettet et pårørendesenter  for å håndtere all kommunikasjon med pårørende

  • Dokumentasjon av alle inngående og utgående samtaler

  • Kvalifisert personell med lang erfaring i samtale med mennesker i krise


Vakttjenesten er lokalisert i Total Safety sine kontorer. Pårørendesenteret blir opprettet umiddelbart etter at kunde varsler oss og ber om vår assistanse. Pårørendesenteret er i aktivitet så lenge dette er ønskelig for kunden. Hvilke tjenester Total Care yter i den konkrete situasjonen bestemmes i samarbeid med bedriftens ønsker og behov. . Teamets viktigste oppgave er å gjøre det ytterste for å sikre at den som ringer opplever  å bli hørt, forstått og støttet på vegne av våre kunder.

Mottakssenter

pexels-photo-635041.jpg

Etter bestilling fra kunde oppretter vi et mottakssenter på hotell i nærhet til den aktuelle hendelsen. Senteret er et møtepunkt for pårørende som ønsker å reise til stedet  for å holde seg oppdatert om hendelsen, og situasjonen i forhold til deres nærmeste. Her vil de bli møtte av kvalifiserte personell og et profesjonelt kriseteam sammen med representant(er) fra vår kunde.

Vårt personell har lang erfaring i møte og samspill med personer i nød. Pårørende kan få gode muligheter for samtale, og hjelp i forhold til bearbeiding av sorg m.m. Representanter fra vårt team er også klare til å støtte pårørende i besøk på sykehus og også foreta hjemmebesøk, om nødvendig. Eventuelle behov for samtale / ritualer i forhold til den enkeltes trosgrunnlag, og kulturelle bakgrunn vil også bli tatt hensyn til. Vi har et tett samarbeid med Sjømannskirken og kan bistå i alle verdenshjørner.