arrangementer med fokus på helse- miljø og sikkerhet for bedriftens ansatte, og også deres familier.

 

Vi har lang erfaring med å arrangere små og store tema-dager innenfor HMS. Noen bedrifter liker at det skjer noe i bedriftens egne lokaler på dagtid, andre ønsker at det skal være et  arrangement utenfor bedriftens lokasjon. Total Safety har gjennomført slike dager i 26 år og har mange gode referanser på både utforming av dagen, logistikk og lokasjon.

Noen av våre mest populære temaer på en slik dag:

 • Trafikksikkerhet

 • Hjerte-lunge-redning

 • Brannvern med praktiske slukkeøvelser

 • Akutt sykdom

 • Kost- ernæring

 • Fysisk aktivitet/mobilitet

 • Ergonomi

 • Psykisk helse

 • Hverdags-sikkerhet

 • Først på et skadested

 • Evakuering

 • Reisesikkerhet

 • Rusproblematikk

 • Førstehjelp

Noen av våre Total Event-kunder