Gjennom mange års erfaring i arbeid med bedrifter som har strenge krav til kvalitet innen beredskapsarbeidet, har Total Safety vist at vi kan levere gode løsninger for våre kunder. I samarbeid med virksomheten kartlegger vi deres beredskapsorganisasjon, og er med å vurdere deres treningsbehov. Vi har oversikt over gjeldende lovverk og krav i forhold til beredskapsarbeidet, og virksomhetens egne målsetninger i forhold til beredskapsorganisasjon er de viktigste faktorene for opplegget vi tilbyr.

Vi planlegger, gjennomfører og evaluerer beredskapsøvelser sammen med kunden. Dette kan være alt fra mindre tabletop øvelser til store og  komplekse fullskala øvelser, med nødetater og myndigheter involvert. Alt i trygge rammer med våre erfarne beredskapsrådgivere .

TS Instruktør-videograb3.jpeg
 

Vi tilbyr kurs innen

 

trening på ulike beredskapsnivå

Krise-grafikk.png

Taktisk nivå
Evne til å begrense skade, og fjerne årsak til krisen.  Selskapets taktiske beredskapspersonell på skadested og samvirke med nødetater og annet redningspersonell. Innsats under en beredskapssituasjon for å forhindre eller begrense skader på mennesker, det ytre miljøet, økonomiske verdier eller omdømme gjennom utførelse av konkrete oppgaver.

Operasjonelt nivå
Selskapets operasjonelle beredskapsgruppe som leder av beredskapsleder.  Ansvar for intern og ekstern varsling ved alvorlige hendelser og mobiliserer i egnede lokaler.  Denne gruppen vil planlegge , og koordinere selskapets operasjonelle beredskapsorganisasjon. Den operasjonelle gruppen støtter og en tilrettelegger ressurser for taktisk nivå.

Strategisk nivå  
Bedriftens strategiske beredskapsnivå ivaretar selskapets langsiktige interesser. Selskapets  evne til å forhindre eller begrense de negative konsekvensene beredskapssituasjonen kan få på virksomhetens økonomiske eller samfunnsmessige verdi, omdømme og videre drift

 
Donec id justo non metus auctor commodo ut quis enim. Mauris fringilla dolor vel condimentum imperdiet.
— Hope K.