Gjennom mange års erfaring i arbeid med bedrifter som har strenge krav til kvalitet innen beredskapsarbeidet, har Total Safety vist at vi kan levere gode løsninger for våre kunder. I samarbeid med virksomheten kartlegger vi deres beredskapsorganisasjon, og er med å vurdere deres treningsbehov. Vi har oversikt over gjeldende lovverk og krav og skreddersyr  beredskapsarbeidet mot virksomhetens egne målsetninger sammen med kunden.

Vi planlegger, gjennomfører og evaluerer beredskapsøvelser. Alt fra mindre skrivebordsøvelser til store og  komplekse fullskala øvelser, med alle aktører involvert. Dette gjennomføres i trygge rammer med våre erfarne beredskapsrådgivere .

Enkelte virksomheter ønsker fagkompetanse på beredskapsleder-funksjonen. Dette levere vi gjennom vår vakt-telefontjeneste og kan bistå på kort varsel med fysisk oppmøte hos kunde eller veiledning.

 

Vi tilbyr kurs innen

 

trening på ulike beredskapsnivå

Krise-grafikk.png

Taktisk nivå
Evne til å begrense skade, og fjerne årsak til krisen.  Selskapets taktiske beredskapspersonell på skadested og samvirke med nødetater og annet redningspersonell. Innsats under en beredskapssituasjon for å forhindre eller begrense skader på mennesker, det ytre miljøet, økonomiske verdier eller omdømme gjennom utførelse av konkrete oppgaver.

Operasjonelt nivå
Selskapets operasjonelle beredskapsgruppe som leder av beredskapsleder.  Ansvar for intern og ekstern varsling ved alvorlige hendelser og mobiliserer i egnede lokaler.  Denne gruppen vil planlegge , og koordinere selskapets operasjonelle beredskapsorganisasjon. Den operasjonelle gruppen støtter og en tilrettelegger ressurser for taktisk nivå.

Strategisk nivå  
Bedriftens strategiske beredskapsnivå ivaretar selskapets langsiktige interesser. Selskapets  evne til å forhindre eller begrense de negative konsekvensene beredskapssituasjonen kan få på virksomhetens økonomiske eller samfunnsmessige verdi, omdømme og videre drift

 
 
Apply Sørco har i dag en beredskapsorganisasjon som er bærekraftig. Det er stor grad av engasjement og dedikasjon fra vår leverandør Total Safety. Alle i Apply Sørco bidrar mot et felles mål og en proaktiv beredskapshåndtering.
— Astrid Aadnøy, VP HSE & QA, Apply Sørco