Våre tjenester

Vi reviderer planverk, trener roller/funksjoner og  tilrettelegger beredskapsøvelser på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå.

En totalpakke for håndtering av pårørende ved kritiske hendelser. 24/7 vakttelefon, drift av pårørendesenter og mottakssenter for pårørende.

Vi skreddersyr sikkerhets- arrangementer med fokus på helse- miljø og sikkerhet for bedriftens ansatte, og også deres familier.

 
Total Safety AS har vært en betydningsfull partner for ALTUS Intervention. Total Safety har bred kompetanse og ferdigheter til å gjenkjenne bedriftens behov for beredskap. Total Safety har de nødvendige operative ferdighetene og kompetanse innen beredskap, krisestyring og kommunikasjon for å effektivt hjelpe virksomheten til å være forberedt for å møte kriser og uønskede hendelser.
— Bjørnar Hedly Lygresten, QHSE Manager, ALTUS Intervention AS
 

Om Total Safety

Total Safety har bred kunnskap og erfaring i å håndtere virkelige nødsituasjoner via våre entusiastiske medarbeidere som har lang operativ erfaring  fra ulike nød og redningsetater. Vi er stolte av vårt talent og er drevet av lidenskap og genuin interesse for å trene og støtte selskaper i å etablere og drifte sin egen robuste og bærekraftige beredskapsorganisasjon.

Inspirasjon og motivasjon i vårt arbeid er å se at nøkkelpersoner i beredskapsgrupper fungere godt sammen og har trygghet i sine roller.