Rayvn-logo-black-2000px.png

RAYVN - NETTBASERT SYSTEM FOR KRISEHÅNDTERING

 

Total Safety leverer også RAYVN. Et nettbasert system for håndtering av hendelser og kriser i sanntid. Mobiliser din organisasjon, koordiner og tildel oppgaver og kommunisere i sanntid med interne og eksterne ressurser. Enkel og effektiv kommunikasjon og logging i RAYVN gir alle en felles situasjonsforståelse slik at du kan ta best mulig avgjørelser i komplekse situasjoner.

Vi kan hjelpe deg til å implementere RAYVN i din beredskapsorganisasjon.

RAYVN er også perfekt for å gjennomføre beredskapsøvelser i organisasjonen, og der alle handlinger beskrevet i beredskapsplanen legges inn som predefinerte planer. Når noe skjer vil alle i organisasjonen vite hva de skal gjøre, og alt blir dokumentert.

Total Safety RAYVN i gjennomfør av treninger og øvelser både internt og eksternt.

 
 

Kontakt oss om du lurer på hvordan RAYVN kan brukes i din organisasjon for å effektivisere deres beredskap