Våre tjenester

Vi tilbyr tilrettelagte treninger for din beredskapsorganisasjon. Vi tilrettelegger treninger på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå.

Vi tilbyr en totalpakke for håndtering av pårørende ved kritiske hendelser. 24/7 Alarmtelefon, Pårørendesenter og mottakssenter for pårørende.

Vi arrangerer arrangementer med fokus på helse- miljø og sikkerhet for bedriftens ansatte, og også deres familier.

 
Total Safety AS har vært en betydningsfull partner for ALTUS Intervention. Total Safety har bred kompetanse og ferdigheter til å gjenkjenne bedriftens behov for beredskap. Total Safety har de nødvendige operative ferdighetene og kompetanse innen beredskap, krisestyring og kommunikasjon for å effektivt hjelpe virksomheten til å være forberedt for å møte kriser og uønskede hendelser.
— Bjørnar Hedly Lygresten, QHSE Manager, ALTUS Intervention AS
 

Om Total Safety

Total Safety har bred kunnskap og erfaring i å håndtere virkelige nødsituasjoner via våre entusiastiske medarbeidere som har lang operasjonserfaring fra nødetatene. Vi er stolte av vårt talent og er drevet av lidenskap for å trene, overvåke og støtte selskaper i å etablere robuste og bærekraftige internasjonale beredskapsteam.